Các khóa học dành cho các bạn làm việc trong ngành truyền thông

Các bạn là những người làm việc trong ngành truyền thông, luôn phải cập nhật kiến thức như thế nào để theo kịp với sự phát triển nhanh chóng của ngành và để có được cái nhìn tổng quát, cũng như tìm hiểu chuyên sâu về công việc của mình

1.Tổng quan ngành truyền thông ( 1 buổi)

Ngành truyền thông là gì, ai là các chủ thể trong ngành truyền thông, tính tương tác của các chủ thể trong ngành truyền thông?

- Đặc điểm của ngành, các yếu tố vĩ mô & vi mô của ngành
- Thị trường truyền thông , các phân khúc và độ lớn của thị trường
- Các chủ thể & tính tương tác của ngành truyền thông
- Các ngành nghề và nhu cầu về nguồn nhân lực của ngành truyền thông
- Xu hướng phát triển của thị trường trong thời gian tới
- Cơ hội và rào cản của các công ty truyền thông trong thời gian tới 

2.Kiến thức căn bản của ngành truyền thông (2 buổi)

Giúp học viên nắm bắt các kiến thức cơ bản về nghiên cứu truyền thông và những ứng dụng về nghiên cứu truyền thông:

- Nghiên cứu truyền thông, các loại hình nghiên cứu truyền thông.
- Các thuật ngữ và đơn vị đo lường trong ngành truyền thông
- Những ứng dụng của nghiên cứu truyền thông.

3.Qui trình xây dựng chiến lược & kế hoạch trong ngành truyền thông (1 buổi)

Trong chiến lược marketing của doanh nghiệp, chiến lược media là quan trọng nhất, nó sử dụng hơn 90% ngân sách marketing của doanh nghiệp. Vậy doanh nghiệp làm thế nào để sử dụng hiệu quả ngân sách này, để đưa thông tin và hình ảnh sản phẩm đến với người tiêu dùng.

Khóa học cung cấp cho các bạn học viên nắm bắt các bước xây dựng chiến lược truyền thông căn bản, ứng dụng và xây dựng chiến lược truyền thông cho doanh nghiệp của mình cũng như của khách hàng của mình. Nội dung khóa học bao gồm:

- Xây dựng mục tiêu truyền thông,
- Xây dựng ngân sách quảng cáo,
- Chiến lược truyền thông (quảng cáo ở thi trường nào ? phương tiện quảng cáo nào?
khi nào thì quảng cáo? Và quảng cáo với tần xuất như thế nào?...
- Xây dựng kế hoạch quảng cáo: Xây dựng lịch quảng cáo, mua quảng cáo..
- Theo dõi và đánh giá hiệu quả của chiến dịch quảng cáo.

4.Marketing trong ngành truyền thông (2 buổi)

Dây là khóa học thiết kế riêng cho các bạn làm trong bộ phân marketing trong các công ty trong ngành truyền thông như  Đài/ kênh truyền hình, các công ty sản xuất chương trình, các tờ báo in / báo mạng. Giúp các bạn hiểu được qui trình xây dựng chiến lược marketing, Nội dung khóa học bao gồm:

- Phân tích về môi trường kinh doanh của ngành truyền thông, bao gồm các yếu tô
vĩ mô và vi mô.
- Phân tích đối thủ cạnh tranh
- Phân tích SWOT
- Định vị khán giả, khách hàng
- Xây dựng chiến lược marketing Mix 

Cũng giống như sản phẩm và dịch vụ khác, các sản phẩm dịch vụ trong ngành truyền thông như Kênh truyền hình/ chương trình truyền hình, đài tiếng nói, tờ báo, hay là website cũng là những sản phẩm. Để thu hút khán thính giả/ độc giả, các sản phẩm này cần xây dựng thương hiệu, các thương hiệu của truyền thông cũng cần phải có cá tính, có tính độc đáo, sự khác biệt mới thu hút được khán giả và sự trung thành của khán giả. Khóa học giúp các bạn chia sẻ và ứng dụng marketing cho ngành, gần gủi với công việc của các bạn.

5.Xây dựng nội dung kênh và khung chương trình truyền hình (1 buổi)

Khóa học chỉ thiết kế dành riêng cho các bạn làm ở phòng chương trình của các đài truyền hình, việc lựa chọn nội dung chương trình phát sóng và sắp xếp chương trình một cách khoa học để thu hút khán giả là việc làm mang tính chiến lược của một kênh truyền hình. Nó giúp cho các đài truyền hình/ đài tiếng nói tiết kiệm được chi phí lớn về sản xuất chương trình mà vẫn giữ gìn bản sắc riêng cho kênh. Nội dung bao gồm:

- Tầm quan trọng của khung chương trình
- Xây dựng nguồn chương trình: sắp xếp, phân loại đánh giá nguồn chương trình.
- Xây dựng hệ thống dữ liệu, hướng dẫn cách cập nhật, phân tích và khai thác dữ
liệu của nguồn chương trình.
- Cách xây dựng khung chương trình tổng thể và chi tiết.
- Kỹ thuật căn bản sắp xếp chương trình
- Cách quảng bá khung chương trình và lịch phát sóng.

6.Bán hàng trong ngành truyền thông ( 1 buổi)

Khóa học được thiết kế cho các bạn làm ở phòng kinh doanh và marketing trong ngành truyền thông, Hiểu rõ một số qui luật mua bán của thị trường, đặc điểm của khách hàng,
hướng dẫn cho các bạn cách tiếp cận, xây dựng các bản đề xuất bán hàng. Khóa học bao gồm những nội dung:
- Cách xây dựng bảng giá quảng cáo trong ngành truyền thông
- Cách xây dựng các loại bảng giá cho TV, báo in và online
- Hiểu rõ qui trình mua quảng cáo của thị trường
- Qui trình xây dựng bảng đề xuất bán hàng
- Các bước bán hàng trong ngành truyền thông
- Dịch vu khách hàng, các hoạt động sau khi bán hàng.