Các khóa học dành cho các trưởng nhóm, trưởng phòng

Theo kinh nghiệm làm việc của chúng tôi, các công ty truyền thông của việt nam được thành lập trong một vài năm gần đây, trong qua trình tư vấn chúng tôi nhận thấy đội ngũ cán bộ cấp trung của họ còn thiếu về kinh nghiệp quản lý.

1.Kỹ năng lãnh đạo

Giúp các trưởng phòng nắm bắt căn bản về lãnh đạo, giúp họ nắm bắt các phương pháp lãnh đạo khoa học và làm việc đúng vai trò và chức năng của người lãnh đạo.

Trong các công ty truyền thông, nhân viên của các bạn đôi lúc có tay nghề và thâm niên cao hơn bạn. Vì cơ cấu tổ chức, đôi lúc bạn quản lý những người có tuổi cao hơn có trình độ và kinh nghiệm cao hơn bạn. Vậy làm sao để lãnh đạo được nhóm, xây dựng nhóm vững mạnh. Hãy khám phá các nội dung:

- Lãnh đạo là gì?

- Phong cách lãnh đạo cơ bản

- Lãnh đạo theo tình huống

- Qui trình lãnh đạo tình huống

- Kỹ năng lãnh đạo của người lãnh đạo

2.Kỹ năng kèm cặp nhân viên

Trong thời gian chúng tôi tham gia tư vấn và huấn luyện, chúng tôi nhận thấy nhiều cán bộ bậc trung họ rất bận rộn trong công việc, trong khi những người dưới quyền của họ thì không có việc để làm, họ rất sợ giao việc cho nhân viên làm vì sợ nhân viên không làm việc được. Làm sao có thể hướng dẫn công việc cho nhân viên làm việc hiệu quả để các bạn có nhiều thời gian tập trung vào công việc lập kế hoạch, theo dõi và đánh giá nhân viên của mình, công việc hàng ngày của bạn là gi?

Khóa học cung cấp cho bạn những nội dung:

- Đánh giá về hiệu quả làm việc của nhóm

- Thay đổi quan điểm mới về kèm cặp nhân viên

- Qui trình giúp nhân viên giải quyết vấn đề

- Hướng dẫn phát triển kỹ năng của nhân viên

- Phản hồi và đánh giá hiệu quả làm việc của nhân viên

3.Kỹ năng quản lý dự án trong ngành truyền thông

Khóa học giúp học viên nắm bắt kiến thức căn bản về quản lý dự án (kinh doanh trong lĩnh vực truyền thông) và xây dựng đội ngũ nhằm đạt được mục tiêu đề ra của công ty. Trong các công ty truyền thông, có rất nhiều dự án mà buộc công ty phải yêu cầu nhân sự từ các bộ phận khác nhau vào một team để làm việc cho hoàn thành dự án. Trưởng nhóm được bầu ra và bạn phải chỉ đạo nhóm làm việc hiệu quả, đôi lúc thành viên là sếp của bạn, hoặc là trưởng phòng của các phòng ban khác. Nếu bạn không có kỹ năng quản lý dự án, bạn sẽ khó mà hoàn thành nhiệm vụ. Khóa học bao gồm các nội dung như sau:

- Dự án là gì?

- Những đặc tính quan trọng của dự án

- Qui trình xây dựng và quản lý thành công dự án trong công ty

- Xây dựng chiến lược và kế hoạch của dự án

- Sử dụng nguồn lực hiệu quả

Nôi dung của các khóa học được xây dựng và đúc kết từ những kết quả nghiên cứu thị trường, những ứng dụng thành công mà công ty chúng tôi đạ từng tư vấn thành công cho một số công ty. Giảng viên là những người có nhiều năm kinh nghiệm nghiên cứu và làm việc trong ngành truyền thông. Rất mong được sự đón nhận của các bạn.