Đào tạo

Đào tạo kỹ năng bán hàng, marketing và chăm sóc khách hàng, phát triển - quản trị nhân lực, quản trị mục tiêu, quản trị nguồn lực, quản lý quy trình, quản lý chất lượng

Xếp theo:
Các khóa học dành cho các trưởng nhóm, trưởng phòng
Theo kinh nghiệm làm việc của chúng tôi, các công ty truyền thông của việt nam được thành lập trong một vài năm gần đây, trong qua trình tư vấn chúng tôi nhận thấy đội ngũ cán bộ cấp trung của họ còn thiếu về kinh nghiệp quản lý.
Các khóa học dành cho các bạn làm việc trong ngành truyền thông
Các bạn là những người làm việc trong ngành truyền thông, luôn phải cập nhật kiến thức như thế nào để theo kịp với sự phát triển nhanh chóng của ngành và để có được cái nhìn tổng quát, cũng như tìm hiểu chuyên sâu về công việc của mình
Đào tạo Marketing, Truyền thông và Quản lý
Trong quá trình tư vấn cho các doanh nghiệp, một vấn đề mà chúng tôi nhận thấy khách hàng thường gặp khó khăn đó là trình độ quản lý và các kỹ năng làm việc của đội ngũ nhân sự. Đặc biệt là đội ngũ quản lý bậc trung