Đánh giá doanh nghiệp

Phân tích đánh giá hiện trạng của doanh nghiệp trên các mặt: Xây dựng chiến lược; Quản trị mục tiêu; Quản lý sản xuất; Quản trị nhân lực; Năng lực cạnh tranh trong lĩnh vực marketing bán hàng; Chăm sóc khách hàng và hỗ trợ kỹ thuật; Xử lý khủng hoảng truyền thông ...

Xếp theo:
Các phương pháp định giá doanh nghiệp
Việc định gía doanh nghiệp có thể được tiến hành theo nhiều phương pháp khác nhau. Ở các nước có nền kinh tế thị trường phát triển các phương pháp chủ yếu thường được sử dụng trong doanh nghiệp là ...
6 bộ chỉ số đánh giá sức khỏe tài chính doanh nghiệp
Mỗi phép đo lường tài chính cung cấp những đặc điểm riêng biệt về tình hình tài chính của doanh nghiệp như về dòng tiền doanh nghiệp hoặc về báo cáo tài chính ...
10 chỉ số quan trọng đánh giá năng lực doanh nghiệp
Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã đưa ra 10 chỉ số đánh giá năng lực cho các doanh nghiệp Việt Nam áp dụng. Cụ thể bao gồm:
Tư vấn chiến lược kinh doanh
Với các công cụ nghiên cứu thị trường, chúng tôi phân tích các yếu tố bên ngoài có ảnh hưởng đến các hoạt động kinh doanh của khách hàng như: khách hàng, thói quen tiêu dùng, mua sắm, quy mô thị trường, đối thủ cạnh tranh, nhà cung cấp.
Xác định khách hàng mục tiêu, thị phần mục tiêu
Trong quá trình xây dựng chiến lược kinh doanh của một công ty, khâu quan trọng nhất là xác định ai là khách hàng mục tiêu của mình, việc lựa chọn khách hàng mục tiêu theo qui trình như sau:
Xây dựng mục tiêu dài hạn của công ty và các phòng ban
Sau khi công ty đã lựa chọn khách hàng mục tiêu, phát triển các sản phẩm chủ lực cho các phân khúc mục tiêu, việc tiếp theo là cân nhắc nguồn lực và xác định các mục tiêu dài hạn cho công ty và các phòng ban.