Tại sao nên chọn BGS

Bạn gặp khó khăn trong định hướng phát triển, bạn gặp khó khăn trong quản lý nhân sự, phát triển thị trường, định hướng phát triển sản phẩm có tính cạnh tranh cao?

 

Bạn gặp nhiều khó khăn trong việc quản lý chất lượng sản phẩm, quản lý hàng tồn kho, khó khăn trong việc xây dựng và phát triển hệ thống mạng lưới tiêu thụ sản phẩm?

 

Bạn gặp khó khăn trong việc xử lý các khủng hoảng truyền thông hay trong quản lý và tiếp cận công nghệ mới?

 

Công ty của bạn đang trở nên lạc hậu thiếu tính cạnh tranh, thiếu năng lực quản lý. Các nhân viên trong công ty cũng như các nhân lực các nhân sự cấp cao đang trở nên bảo thủ trì trệ biệt lập với môi trường bên ngoài?

 

Bạn cần sự tư vấn phát triển, cần đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực?

 

Bạn có chúng tôi, Công ty Tư Vấn Phát Triển Doanh Nghiệp BGS.

 

Đến với chúng tôi các bạn sẽ được hỗ trợ tận tình, nhanh chóng trong việc tìm hiểu những hạn chế, những điểm mạnh, điểm yếu, qua đó giúp bạn xử lý các vấn đề hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.

 

Điểm mạnh của các doanh nghiệp vừa và nhỏ là: 

 

Năng động, có lợi thế cạnh tranh riêng biệt về sản phẩm, quy mô linh hoạt, bí quyết kinh doanh đặc thù mà các doanh nghiệp khác không có được...

 

Điểm yếu của các doanh nghiệp vừa và nhỏ là: 

 

Trình độ công nghệ, trình độ quản lý còn yếu, khả năng dự đoán và phòng ngừa rủi ro kém, các bộ phận chức năng chưa hoàn chỉnh, kém hiểu biết về các công cụ marketing quảng cáo bán hàng. 

 

Khả năng định vị và phát triển sản phẩm mới, quản trị nhân lực, quản trị mục tiêu, xây dựng chiến lược còn yếu, hiểu biết về pháp luật và quy định của nhà nước còn hạn chế. Để giúp các doanh nghiệp phát triển không phải trải qua các bước dẫn rút kinh nghiệm bằng những thất bại thực tế chúng tôi những chuyên gia thuộc những lĩnh vực khác nhau sẽ giúp bạn khắc phục những nhược điểm của mình với chi phí và thời gian ngắn nhất chi phí ít nhất.

...

Chúng tôi sẽ giúp bạn phát huy thế mạnh, hạn chế điểm yếu và đẩy lùi các nguy cơ.