Xác định khách hàng mục tiêu, thị phần mục tiêu

Trong quá trình xây dựng chiến lược kinh doanh của một công ty, khâu quan trọng nhất là xác định ai là khách hàng mục tiêu của mình, việc lựa chọn khách hàng mục tiêu theo qui trình như sau:
  1. Phân tích môi trường kinh doanh, tìm ra được những yếu tố cản trở và thuận lợi của thị trường đối với doanh nghiệp khi tham gia thị trường
  2. Phân khúc thị trường ra nhiều nhóm có nhu cầu tương đồng về sản phẩm và dịch vụ, đồng thời phân tích nhu cầu của khác hàng và khả năng đáp ứng nhu cầu của các đối thủ cạnh tranh theo từng phân khúc của thị trường
  3. Phân tích những nhóm khách hàng nào là phù hợp với nguồn lực và khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp.
  4. Lựa chọn khách hàng mục tiêu, định vị sản phẩm và đặt ra thị phần mục tiêu mà doanh nghiệp muốn đạt được.

Khi xác định được khách hàng mục tiêu thì toàn bộ nỗ lực của doanh nghiệp sẽ nhắm vào đối tượng khách hàng này. Để có được những thông tin chính xác cho việc lựa chọn và xác định thị phần mục tiêu các doanh nghiệp cần có các thông tin chính xác cho việc quyết định và tính toán các con số cụ thể.

·        Phân khúc khách hàng dựa trên những thông tin gì: ví dụ như độ tuổi, giới tính, trình độ học vấn, mức thu nhập, lối sống,

·        Độ lớn của phân khúc này thế nào? Có đáp ứng được các mức doanh thu để doanh nghiệp phát triển hay không?

·         Yếu tố nào quan trọng khi quyết định mua sắm sản phẩm của phân khúc này: chất lượng sản phẩm, nhãn hiệu, giá cả, khuyến mãi….

·        Hiện nay họ đang tiêu dùng những sản phẩm của thương hiệu nào, mức độ đáp ứng nhu cầu của các sản phẩm hiện có.

·        Sản phẩm của công ty có đáp ứng tốt nhất cho phân khúc này hơn đối thủ hay không, doanh nghiệp có thể thành công với phân khúc này hay không.

·        Làm thế nào để tiếp cận và thuyết phục được khách hàng trong phân khúc này?

Với đội ngũ nghiên cứu thị trường kinh nghiệm, các bước thực hiện nghiên cứu theo các tiêu chuẩn nghiên cứu thị trường quốc tế, cùng với đội ngũ chuyên gia tư vấn về marketing và truyền thông có kinh nghiệm trên 15 năm làm việc cho các công ty đa quốc gia, chúng tôi tin tưởng là đơn vị đáp ứng nhu cầu tư vấn kinh doanh và marketing cho các doanh nghiệp.