Xây dựng mục tiêu dài hạn của công ty và các phòng ban

Sau khi công ty đã lựa chọn khách hàng mục tiêu, phát triển các sản phẩm chủ lực cho các phân khúc mục tiêu, việc tiếp theo là cân nhắc nguồn lực và xác định các mục tiêu dài hạn cho công ty và các phòng ban.

Các mục tiêu dài hạn bao gồm:

·        Thị phần và độ lớn của thị trường mà công ty muốn dành lấy trong các năm của chiến lược kinh doanh, thông thường là từ 3- 5 năm.

·        Dựa trên thị phần mục tiêu, công ty tính toán ra doanh số mục tiêu mà công ty sẽ thực hiện cho các năm.

·        Số lượng khách hàng cần tiếp xúc và giới thiệu sản phẩm, tính toán được ngân sách marketing mà công ty phải đầu tư.

·        Số lượng sản phẩm phải sản xuất, chi phí sản xuất ra sản phẩm

·        Số lượng nhân sự cần phải có để thực hiện dự án

·        Mức lợi nhuận từng năm mà công ty dự kiến

Các mục tiêu của công ty gắn liền với các kế hoạch thu và chi của công ty. Do đó liên quan đến sự sống còn và phát triển của công ty. Các mục tiêu của công ty phải thực tế và có thể thực hiện được và được các phòng ban và mọi người trong công ty cam kết thực hiện. Do đó khi xây dựng các mục tiêu công ty rất cần nhiều dữ liệu có tính chính xác cao ví dụ như:

·        Số người tiêu dùng của phân khúc, tần xuất và mức sử dụng, số tiền chi trả cho sản phẩm.

·        Thị phần của các đối thủ cạnh tranh

·        Số liệu doanh số bán hàng của công ty trong quá khứ

·        Số khách hàng đã từng sử dụng sản phẩm

·        Danh sách khách hàng.