Tư vấn phát triển dự án Bất Động Sản

Tư vấn nghiên cứu thị trường, phát triển ý tưởng sản phẩm dự án.

Đánh giá và tư vấn giải pháp tối ưu hóa hiệu quả dự án.

Lên kế hoạch và hỗ trợ triển khai hoạt động PR truyền thông, marketing bán hàng, vận hành dự án bất động sản (Nhà ở, bán lẻ, TMDV, văn phòng cho thuê).

Tư vấn đầu tư, mua bán sáp nhập dự án bất động sản.