Đào tạo Marketing, Truyền thông và Quản lý

Trong quá trình tư vấn cho các doanh nghiệp, một vấn đề mà chúng tôi nhận thấy khách hàng thường gặp khó khăn đó là trình độ quản lý và các kỹ năng làm việc của đội ngũ nhân sự. Đặc biệt là đội ngũ quản lý bậc trung

Trong quá trình tư vấn cho các doanh nghiệp, một vấn đề mà chúng tôi nhận thấy khách hàng thường gặp khó khăn đó là trình độ quản lý và các kỹ năng làm việc của đội ngũ nhân sự.

Đặc biệt là đội ngũ quản lý bậc trung: làm sao họ có thể làm việc độc lập?, biết cách lập kế hoạch triển khai công việc hiệu quả và cùng nhau làm việc để thực hiện chiến lược kinh doanh của công ty.

Với mạng lưới chuyên gia tư vấn đào tạo, đội ngũ giảng viên giàu kinh nghiệm và phương pháp giảng dạy hiện đại, cùng với các tài liệu giảng dạy đúc kết từ thực tiễn làm việc thực tế, các khóa học thiên về thực hành và người học có thể áp dụng và công việc sau khi hoàn thành khóa học.

Tất cả các chương trình đào tạo của chúng tôi đã được phát triển dựa trên nghiên cứu tình hình doanh nghiệp và được xem xét, chấp nhận bởi hội đồng cố vấn. Đồng thời khi triển khai thực tế tại các doanh nghiệp các chương trình đều được đánh giá cao.

Các chương trình giảng dạy đều được sắp xếp thành các module nhằm tạo sự tiện lợi cho khách hàng. Khách hàng có thể lựa chọn những chương trình học khác nhau phù hợp với đặc thù của doanh nghiệp minh.Các khóa đào tạo bao gồm:

 1. Kiến thức Marketing và truyền thông
 2. Kiến thức căn bản về Marketing và Truyền thông
 3. Quy trình thiết lập chiến lược và kế hoạch truyền thông
 4. Kỹ năng bán hàng cơ bản và nâng cao

Ngoài ra chúng tôi có những khóa học dành cho các công ty truyền thông:

 1. Marketing cho các công ty truyền thông
 2. Kỹ năng bán hàng trong ngành truyền thông
 3. Chiến lược xây dựng khung chương trình
 4. Kỹ năng lãnh đạo và quản lý
 5. Kỹ năng lãnh đạo 
 6. Kỹ năng kèm cặp nhân viên
 7. Kỹ năng quản lý dự án
 8. Kỹ năng thuyết trình hiệu quả